Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl - w ostatnich czasach możemy zauważyć ogromną popularność serwisów społecznościowych. są współtworzone przez użytkowników, którzy często maj? wspólne zainteresowania. To sprawia, że dzięki nim można dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy. S? więc skutecznym narzędziem marketingowym. Coraz popularniejsze s? portale, które skupiają przedsiębiorców. Dla nich jest to miejsce, w którym mogą promować swoje firmy, znaleźć nowych pracowników i tanie usługi. Ale nie tylko - tu można przede wszystkim nawiązać nowe, korzystne kontakty biznesowe. Firmy s? coraz częściej obecne w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl także dlatego, że mogą spotkać tam swoich klientów.


ZGŁOŚ BŁAD
Jeżeli zauważyłeś błąd na stronie lub naruszenie regulaminu, możesz to zgłosić, opisując w kilku zdaniach. Jeżeli nie jesteś zalogowany podaj swoje dane :ROZDAJEMY NAGRODY!

Programy antywirusowe, pakiety hostingowe, pakiety reklamy internetowej, ciekawe książki biznesowe, drzewka i krzewy ozdobne.

Jak dostać nagrodę?

Wystarczy być aktywnym użytkownikiem, korzystać z dostępnych funkcji, zapraszać swoich znajomych, udzielać się na forum.

Nagradzamy aktywnych!
dowiedz się więcej
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
ZAMIEŚĆ INFORMACJĘ WYSZUKIWARKA ARCHIWUM
pokaż wiadomości z działu:    
 

10 lat wspó³pracy Dachser z charytatywn¹ terre des hommes
2017-09-22 16:36:20 | Transport, spedycja
Dachser, globalny operator logistyczny, ju¿ od 10 lat wspó³pracuje z miêdzynarodow¹ organizacj¹ charytatywn¹ terre des hommes. Poprawa warunków ¿yciowych i mo¿liwoœci edukacyjnych dzieci ze stanu Uttar Pradesh w Indiach, lepszy start w przysz³oœÌ dla m³odych ludzi z Namibii, walka o przestrzeganie praw dziecka na terenie...
Bateria umywalkowa Dokos grafit/chrom firmy Invena – mocny akcent w Âłazienkowej scenerii
2017-09-22 16:36:04 | Wyposażenie wnętrz
Armatura w ciemnych, g³êbokich kolorach to wci¹¿ niecodzienny widok w ³azienkach. Tymczasem detale w odcieniach czerni lub szaroœci to prosty i niezawodny sposób na wprowadzenie do wnêtrza niewymuszonej elegancji i nuty oryginalnoœci. Nowa bateria umywalkowa Dokos grafit/chrom firmy Invena udowadnia, ¿e po³¹czenie prostej formy z...
Czym siĂŞ kierowaĂŚ przy wyborze stolika kawowego?
2017-09-22 16:35:46 | Wyposażenie wnętrz
MaÂły lub duÂży, drewniany lub z tworzywa sztucznego, klasyczny lub nowoczesny – wybĂłr stolika kawowego, choĂŚ z pozoru jest kwestiÂą prostÂą, moÂże sprawiĂŚ nie lada problem. Przed podjĂŞciem decyzji zakupowej, warto gruntownie siĂŞ zastanowiĂŚ, ktĂłry mebel bĂŞdzie pasowaÂł zarĂłwno do stylistyki pomieszczenia, jak i naszych potrzeb oraz...
MaÂłe jest piĂŞkne – NowoœÌ! Mini Trio Colormix firmy Libet
2017-09-22 16:35:29 | Budownictwo, materiały
Ogromna popularnoœÌ kostek Via Trio sprawi³a, ¿e firma Libet przygotowa³a ich mniejszy odpowiednik, który pod nazw¹ Mini Trio uzupe³ni³ m.in. kolekcjê Colormix. Nowy 3-elementowy system znakomicie ³¹czy walory niewielkich gabarytów z g³êbi¹ kolorystycznych melan¿y. Detal na pierwszym planie Systemy kostek brukowych s¹...
MiÂłosz Bednarczyk CzÂłonkiem ZarzÂądu Nest Banku
2017-09-22 16:35:01 | Inne
MiÂłosz Bednarczyk zwiÂązany z Nest Bankiem od 2015 r. awansowaÂł na stanowisko CzÂłonka ZarzÂądu odpowiedzialnego za Pion FinansĂłw. PowoÂłany 21 wrzeÂśnia przez RadĂŞ NadzorczÂą, zastÂąpiÂł na tym stanowisku Wiceprezesa ZarzÂądu Tomasza Maciejewskiego. - MiÂłosz Bednarczyk jest menadÂżerem posiadajÂącym szerokie kompetencje z zakresu...
CEO Razera potwierdza gamingowe urzÂądzenie mobilne
2017-09-22 16:33:36 | Telekomunikacja, elektrotechnika
Doniesienia na temat szykowanego przez Razera gamingowego smartfona kr¹¿¹ po sieci od kilku miesiĂŞcy. Teraz jednak otrzymaliÂśmy nieco bardziej konkretne potwierdzenie tych informacji ze strony dyrektora generalnego amerykaĂąskiej firmy. Min-Liang Tan, CEO i wspóÂłzaÂłoÂżyciel Razera, co prawda unikn¹³ uÂżycia sÂłowa smartfon,...
Outlast z dodatkiem Whistleblower do zgarniĂŞcia za darmo
2017-09-22 16:33:36 | Komputery, peryferia, www
JeÂśli lubicie gry, które potrafiÂą nieÂźle wystraszyĂŚ, a jeszcze nie mieliÂście okazji spróbowaĂŚ gÂłoÂśnego i ciepÂło przyjĂŞtego Outlasta, to wÂłaÂśnie macie ÂświetnÂą okazjĂŞ. Humble Store kontynuuje bowiem swoje rozdania i po pierwszym sezonie The Walking Dead dwa tygodnie temu i Psychonauts w ubiegÂłym tygodniu przyszÂła pora...
GeForce GTX 1070 Ti - kolejne doniesiena na teamt nowej karty Nvidii
2017-09-22 16:33:35 | Komputery, peryferia, www
Niedawno w sieci pojawiÂły siĂŞ przecieki na temat karty graficznej GeForce GTX 1070 Ti, która miaÂłaby stanowiĂŚ bezpoÂśredniÂą konkurencjĂŞ dla modelu Radeon RX Vega 56 od AMD. Wiele osób podwaÂżaÂło w ogóle sens istnienia takiego produktu, poniewaÂż luka do wypeÂłnienia pomiĂŞdzy GTX 1070 a GTX 1080 nie jest zbyt duÂża....
Celem ataku malware w CCleaner byli technologiczni giganci
2017-09-22 16:33:34 | Komputery, peryferia, www
Okazuje siĂŞ, Âże malware umieszczony przez hakerów w plikach do pobierania popularnego programu czyszczÂącego CCleaner nie byÂł taki nieszkodliwy, jak zdajÂą siĂŞ sugerowaĂŚ niektórzy. Jak podaje Talos, dziaÂł bezpieczeĂąstwa w firmie Cisco, zÂłoÂśliwy kod miaÂł konkretny cel, a mianowicie przynajmniej 20 technologicznych...
Bose QuietComfort 35 II - bezprzewodowe sÂłuchawki ze zintegrowanym Google Assistant
2017-09-22 16:33:33 | AGD, RTV
Nieco ponad rok temu Bose wypuÂściÂło swoje bezprzewodowe sÂłuchawki QuietComfort 35. Te mogÂły siĂŞ pochwaliĂŚ naprawdĂŞ dobrymi recenzjami oraz ciepÂłym przyjĂŞciem ze strony konsumentów, nic wiĂŞc dziwnego, Âże producent postanowiÂł iœÌ za ciosem i wÂłaÂśnie zaprezentowaÂł ich drugÂą generacjĂŞ. Z naszego punktu widzenia QuietComfort...
Nowy sterownik Game Ready dla Project Cars 2; Nvidia rozdaje ÂŚrĂłdziemie: CieĂą Wojny
2017-09-22 16:33:32 | Komputery, peryferia, www
Gracze z kartami GeForce przygotowani na grĂŞ Project CARS 2. Firma NVIDIA wydaÂła najnowszy sterownik Game Ready, zoptymalizowany miĂŞdzy innymi dla gry Project CARS 2.  Zapewnienie jak najlepszych doznaĂą w momencie pojawienia siĂŞ gry na rynku jest bardzo waÂżne, ale w przypadku tytuÂłów wykorzystujÂących wirtualnÂą...
Kolekcja LADDER marki Nowodvorski Lighting – uniwersalizm i design
2017-09-21 17:33:27 | Wyposażenie wnętrz
Kolekcja LADDER marki Nowodvorski Lighting spe³nia oczekiwania tegorocznych trendów oœwietleniowych. Nowoczesny i oryginalny design w po³¹czeniu z delikatnoœci¹ materia³ów wykoùczeniowych, daje wiele mo¿liwoœci aran¿acyjnych. Oœwietlenie w innej formie Lampa LADDER marki Nowodvorski Lighting dziêki ciekawej formie...
NaturalnoœÌ drewna czy odpornoœÌ metalu?
2017-09-21 17:33:09 | Wyposażenie wnętrz
Poczucie bezpieczeĂąstwa, trwaÂłoœÌ konstrukcji, estetyczny wyglÂąd – to kluczowe czynniki, ktĂłrymi kierujemy siĂŞ przy wyborze drzwi zewnĂŞtrznych do domu. Jakie skrzydÂła speÂłniÂą te wymagania? PostawiĂŚ na konstrukcjĂŞ drewnianÂą czy metalowÂą? SpecjaliÂści RuckZuck odpowiadajÂą na zakupowe dylematy klientĂłw, prezentujÂąc nowoÂści w...
Auto po wakacjach, czyli co s³ychaÌ pod mask¹ po d³ugiej podró¿y?
2017-09-21 17:32:53 | Motoryzacja
Przegl¹dy techniczne samochodów przed wyjazdem na d³ugi i daleki urlop nie s¹ ju¿ niczym nadzwyczajnym. Jak wiadomo, najgorsza rzecz jaka mo¿e siê przydarzyÌ podczas podró¿y, to przymusowy i nieplanowany przystanek na trasie. Dlatego systematycznie roœnie liczba œwiadomych tego, odpowiedzialnych kierowców, którzy zanim wyjad¹ na...
Jak chroniĂŚ dziecko przed przeziĂŞbieniem?
2017-09-21 17:28:31 | Medycyna, farmacja
Infekcje ukÂładu oddechowego, szczegĂłlnie u najmÂłodszych dzieci, mogÂą zdarzaĂŚ kilka razy w roku. W okresie jesienno – zimowym pojawiajÂą siĂŞ zdecydowanie czĂŞÂściej i warto wĂłwczas zadbaĂŚ o odpornoœÌ mÂłodych organizmĂłw, stosujÂąc siĂŞ do kilku prostych zasad. Temperatura, katar, mĂŞczÂący kaszel – to zazwyczaj pierwsze...
HTC szukuje na jutro waÂżne ogÂłoszenie. CzyÂżby zapowiedÂź wykupienia przez Google?
2017-09-21 17:27:41 | Firmy - kupno, sprzedaż
HTC to jeden z najbardziej rozpoznawanych producentów z Tajwanu i firma, którÂą nazwaĂŚ moÂżna pionierem, jeÂśli chodzi o budowanie hardware'owego ekosystemu dla platformy Android. Od dÂłuÂższego czasu jednak nie wiedzie jej siĂŞ najlepiej, dlatego teÂż w sieci pojawiajÂą siĂŞ liczne doniesienia o podkupieniu przez wiĂŞkszy...
Xbox One X - standardowa edycja dostĂŞpna w przedsprzedaÂży
2017-09-21 17:27:41 | Komputery, peryferia, www
Nie zd¹¿yliÂście zamówiĂŚ w przedsprzedaÂży Xboxa One X w edycja Project Scorpio, bo potrzebowaliÂście chwili do namysÂłu, a ten wyprzedaÂł siĂŞ na pniu? Nic straconego, bo Microsoft wÂłaÂśnie uruchomiÂł przedsprzedaÂż standardowej wersji  konsoli, tyle Âże … jej koszt nieco wzrósÂł. WyglÂąda na to, Âże...
Google kupuje od HTC pracowników i w³asnoœÌ intelektualn¹ za 1,1 mld USD
2017-09-21 17:27:40 | Firmy - kupno, sprzedaż
Zgodnie z zapowiedziÂą, HTC dokonaÂło dziÂś duÂżego ogÂłoszenia, ale wbrew temu, co sugerowaÂło wielu analityków, tajwaĂąski producent nie zostaÂł caÂłkowicie wykupiony przez Google. Obie firmy podpisaÂły jednak du¿¹, bo opiewajÂącÂą na 1,1 mld USD umowĂŞ. TakÂą kwotĂŞ zapÂłaciÂł amerykaĂąski gigant za czêœÌ pracowników HTC oraz ...
Toshiba wybraÂła kupca dla swojego dziaÂłu pamiĂŞci
2017-09-21 17:27:39 | Firmy - kupno, sprzedaż
PrzeciÂągajÂąca siĂŞ sprzedaÂż biznesu pamiĂŞci Toshiby w koĂącu znalazÂła swój finaÂł, ale zwyciĂŞska oferta moÂże byĂŚ dla wielu sporym zaskoczeniem. JapoĂączycy zgodzili siĂŞ bowiem sprzedaĂŚ swój dziaÂł póÂłprzewodników NAND grupie, której przewodzi amerykaĂąski fundusz private equity Bain Capital, za kwotĂŞ...
Pimax 8K - pierwsze gogle VR z wyÂświetlaczem 8K
2017-09-21 17:27:38 | Komputery, peryferia, www
Oculus Rift i HTC Vive, czyli dwa najbardziej zaawansowane headsety wirtualnej rzeczywistoœci dostêpne na rynku, oferuj¹ rozdzielczoœÌ na poziomie 2160 x 1200 pikseli (po 1080x1200 pikseli na oko) i choÌ prezentowana przez nie jakoœÌ obrazu jest niez³a, to niew¹tpliwie pozostawia sporo miejsca na poprawê. Z takiego samego za³o¿enia...
zobacz starsze artykuły
REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  PRZYJACIELE  |  NAPISALI O NAS  |  NEWS
ISO 9001:2008
(c) BV Sp. z o.o.   hosting: Szu.pl
 
Dlaczego warto korzystać z serwisów społecznościowych? Promocja firmy i jej produktów, poszukiwanie tańszych usług, budowa wizerunku - to tylko niektóre korzyści, jakie firmy mogą osiągnąć dzięki portalom społecznościowym. To nowe narzędzie do rozwoju i tani sposób na dotarcie do tysięcy użytkowników. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl - w ostatnich czasach możemy zauważyć ogromną popularność serwisów społecznościowych. Aż 80 proc. polskich internautów odwiedziło już jakąś społecznościówkę, a ponad 2/3 ma profil na co najmniej jednym takim portalu! - takie są wyniki pierwszej polskiej edycji badania "Never Ending Friending". Prawie połowa osób korzystających z internetu zagląda do społecznościówki codziennie lub prawie codziennie. Warto pamiętać, że serwisy takie jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl są współtworzone przez użytkowników, którzy często mają wspólne zainteresowania. To sprawia, że dzięki nim można dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy. Są więc skutecznym narzędziem marketingowym. Ten potencjał nie mógł nie zostać zauważony przez ludzi związanych z biznesem. Coraz popularniejsze są portale, które skupiają przedsiębiorców. Dla nich jest to miejsce, w którym mogą promować swoje firmy, znaleźć nowych pracowników i tanie usługi. Ale nie tylko - tu można przede wszystkim nawiązać nowe, korzystne kontakty biznesowe. Ciekawe pod tym względem portale to np. Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl oraz Profeo.pl. Z badań przeprowadzonych przez Gemius na zlecenie Profeo.pl wynika, że dzięki serwisom społecznościowym połowa użytkowników biznesowych nawiązała nowe znajomości. Jedna trzecia badanych spotkała się z osobami, z którymi kontaktowała się na biznesowym portalu społecznościowym. Natomiast 21 proc. już zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z osobą poznaną w serwisie! Firmy są coraz częściej obecne w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl także dlatego, że mogą spotkać tam swoich klientów. Co ciekawe - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Jupiter Research - aż jedna trzecia internautów przyznaje, że społecznościówki wpływają na ich decyzje zakupowe. Skąd tak wysoki wynik? Chodzi m. in. o to, że członkowie tej samej społeczności cieszą się większym zaufaniem. Z kolei aż 85 proc. użytkowników społecznościówek uważa, że przedsiębiorstwa powinny współpracować ze swoimi klientami wykorzystując do tego społeczności internetowe (badania Opinion Research). Przedsiębiorcy z pewnością powinni mieć to na uwadze, wchodząc na portale takie, jak np. na Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Grono.net, Biznes-Klasa.pl. Przed podjęciem decyzji o założeniu konta warto przyjrzeć się portalom i zastanowić się, czego od nich oczekujemy. Jeśli chodzi o zdobycie perspektywicznych znajomych do biznesu, interesującą opcją będzie Biznes-Klasa.pl. Powstała ona przede wszystkim po to, aby ułatwić osobom i firmom kontakty biznesowe. Hasło portalu to "Po znajomości - zawsze łatwiej". Mimo, że działa dopiero od listopada, wyróżnia się liczbą funkcji i narzędzi. Aby rozwijać działalność i ofertę firmy na portalu, można tu nie tylko zamieścić ofertę firmy, artykuły i udzielać się na branżowym forum - ale też m.in. organizować spotkania, informować o ciekawych wydarzeniach, umieszczać zapytania biznesowe i uczestniczyć w grupach branżowych. Na portalu Biznes-Klasa.pl wykorzystano model polegający na odświeżaniu znajomości, tym razem z pracy. Na portalu dostępna jest specjalna wyszukiwarka osób i firm. Każdy może w ramach swojego profilu stworzyć własną ścieżkę zawodową oraz opisać aktualną działalność. Użytkownicy portalu zobowiązani są do wzajemnej pomocy w kontaktach biznesowych. Na takich portalach można poznać wiele osób prowadzących biznes w interesujących nas branżach. Wielu z nich to znajomi naszych znajomych - a dzięki temu można prowadzić z nimi interesy na bardziej swobodnej, koleżeńskiej stopie. Warto mieć jak najwięcej kontaktów, bo im więcej znajomości, tym więcej korzyści. Takie kontakty dają Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl. Dla firm portale biznesowe to ogromna baza informacji dotyczących rynku i branży. Dlatego też tak często korzystają z serwisów typu GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl czy Profeo.pl. Na Biznes-Klasie przedsiębiorcy mogą pisać nie tylko o swoich produktach, ale też - co jest szczególnie cenną możliwością - sami mogą zostać moderatorami grup dotyczących konkretnych branż. Moderatorzy branż działają wykorzystując już gotowe narzędzia i popularność serwisu. Mogą zgłaszać własne pomysły, moderować forum i umieszczać nowości dotyczące przedsiębiorstwa i branży. Taka aktywność z pewnością służy rozwojowi firmy. Biznesowe społeczności internetowe działają jak spotkania online dla specjalistów z dziedziny biznesu. Tak działa m.in. LinkedIn.com, Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl. Przedsiębiorcy mogą tu nawiązywać kontakty bezpośrednio ze sobą lub w ramach grup, które skupiają osoby o podobnych zainteresowaniach i wspólnych celach. Np. na portalu Biznes-Klasa.pl służy temu użyteczne narzędzie "Grupy branżowe". To osoby i firmy skupione wokół konkretnych branż. Tu można znaleźć osoby, które mają podobne problemy branżowe, podzielić się pomysłami i dowiedzieć, jak rozwinąć swoją działalność. Jeśli nie ma interesującej grupy, każdy może stworzyć nową. Co ważne, każdy może zostać moderatorem grupy branżowej. Na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej ciekawych narzędzi, które przyciągają użytkowników. Jednak tych jest dużo i nie zawsze są skuteczne. Warto więc skupić się na takich, które stale wprowadzają nowości, dzięki którym na portalu rzeczywiście widać ruch i aktywność. Jednym z najlepszych przykładów jest portal Biznes-Klasa.pl, który powstał właśnie po to, aby ułatwić osobom i firmom kontakty biznesowe. Portal przyciąga użytkowników głównie dzięki kolejnym wdrażanym przez siebie innowacjom. Ciekawe opcje mają też Facebook.com, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl. W obecnych czasach jesteśmy coraz bardziej zaangażowani w życie internetowe - często staje się ono naszym drugim życiem. Jak pokazują badania, użytkownicy wurtualnych społeczności coraz rzadziej korzystają z innych mediów. Wg TNS, Teenage Research Unlimited i Marketing Evolution co piąta osoba zaangażowana w społecznościówki przestaje korzystać z innych form rozrywki, takie jak oglądanie telewizji, gry komputerowe czy nawet inne strony internetowej sieci. To powoduje, że takie portale, jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl cieszą się coraz większą popularnością. Dla 15 proc. internautów logowanie się na popularny serwis, taki jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl to pierwsza czynność każdego dnia. Z kolei 16 proc. internautów robi to przed pójściem do pracy lub szkoły, 25 proc. - w czasie przeznaczonym na pracę lub naukę, 31 proc. - po powrocie do domu, a 68 proc. - wieczorem. Co ciekawe, mimo że z portali społecznościowych można korzystać tylko za pośrednictwem internetu, są one znane nie tylko internautom. Bo któż nie słyszał o serwisach Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com czy Grono.net? Co internauci najczęściej robią w portalach społecznościowych? Najpopularniejszą formą ich aktywności jest ocenianie zawartości serwisów oraz narzędzi i produktów oferowanych przez sieć. Takie oceny zostawia w internecie 4 na 5 użytkowników. Z kolei 2 na 3 zamieszcza w sieci fotografie oraz pliki multimedialne, a blisko połowa zostawia komentarze. Dotyczy to oczywiście popularnych i skutecznych portali, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl. Dlaczego portale społecznościowe cieszą się tak dużą popularnością? Z upływem lat więzy w społeczeństwie stawały się coraz słabsze - a serwisy społecznościowe stały się okazją do ich nawiązania i odnowienia. Ten pogląd ma potwierdzenie w wynikach badań Womma.org. Według nich osoby zarejestrowane na serwisach społecznościowych wykorzystują je w pierwszej kolejności do kontaktów z przyjaciółmi (69 proc.), odświeżania znajomości ze znajomymi, z którymi stracili kontakt (46 proc.) oraz komunikacji z członkami rodziny (41 proc.). Warto zwrócić uwagę na to, że społecznościówki, oprócz zapewniania nam przyjemności w wolnym czasie, są także źródłem wiarygodnych informacji. Wiadomości, które na nich znajdziemy, są wolne od maniery znanej z newsów, a jednocześnie pozbawione komercyjnego podtekstu. Siłę takich portali, jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl stanowi szczerość i prawdziwość przekazu zamieszczanego przez użytkowników. Bo to użytkownicy są tu autorami i bardzo często moderatorami. Np. na Biznes-Klasie każdy może zostać moderatorem grupy branżowej i w jej ramach rozwijać swoją firmę i branżę - wykorzystując już gotowe narzędzia i popularność portalu. To bardzo interesująca opcja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swoich branżach, a jednocześnie promować swoje firmy i usługi. Serwisy społecznościowe to najlepszy dowód na to, że mimo ciągłej komercjalizacji internet jest wciąż znakomitym miejscem do wolnej, niezależnej wymiany poglądów i stanowisk między ludźmi. To również dlatego Biznes-Klasa.pl, Facebook.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl wciąż zyskują nowych użytkowników. Jak wskazują badania, aż 75 proc. użytkowników internetu traktuje serwisy społecznościowe jako użyteczne narzędzie kontaktu z innymi. Co ważne, pomagają one przezwyciężyć różne bariery i przeszkody w kontakcie, takie jak odległość czy nieśmiałość użytkowników. Największą tajemnicą sukcesu serwisów społecznościowych jest zjawisko, które określamy jako Web2.0. Dzięki niemu internet otworzył się na zwykłych ludzi - i dał im niespotykane dotychczas możliwości prezentacji siebie oraz publikacji. Dziś każdy może zdecydować, jakie pliki chce zamieszczać i z kim chce się kontaktować przez sieć. Jeszcze kilkanaście lat temu było to nie do pomyślenia, więc tym bardziej nie do zrealizowania. Internetowa sieć przewróciła całą sytuację. Dziś jesteśmy w punkcie, w którym portale społecznościowe zawojowały internetem. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl czy MySpace.com popularnością biją na głowę "standardowe" serwisy i ich klasyczną ofertę. Biznesowe serwisy społecznościowe to świetne miejsce do znalezienia pracy oraz pracownika. Warto pamiętać, że wielu pracodawców najchętniej zatrudniałoby w firmie osoby znane, w tym rodzinę. Zamknięta społeczność, jaką jest serwis społecznościowy, daje namiastkę takiej wspólnoty i poczucie przynależności do grupy. Osoby znajome, choćby tylko z listy na Biznes-Klasie, cieszą się naszym większym zaufaniem. Warto o tym pamiętać w kontekście poszukiwania pracy. Ale także specjaliści od rekrutacji coraz częściej szukają pracowników na portalach społecznościowych, takich jak GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl, Profeo.pl czy LinkedIn.com. Liczą są dla nich nie tylko informacje o przebytych kursach i posiadanych umiejętnościach, równie ważna jest osobowość i zainteresowania. Dział "Praca" na portalu Biznes-Klasa.pl jest jednym z najbardziej rozbudowanych działów. Został on podzielony na dwie części: "Szukam pracownika" i "Szukam pracy". Pierwsza jest przeznaczona dla wszystkich firm, które mają oferty zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z wyszukiwarki osób poszukujących pracy i przeglądać zamieszczone CV. Z kolei część "Szukam pracy" została stworzona z myślą o osobach, które chcą znaleźć pracę lub przymierzają się do zmiany obecnej. Tu mogą zostawić swoje CV jako plik w formacie doc lub pdf. W dziale znajduje się też wyszukiwarka gotowych ofert zatrudnienia, które można przeglądać wg m.in. stanowisk, branż, województw i słów kluczowych. Dzięki temu osoby poszukujące zatrudnienia mogą znaleźć pracę zgodną ze swoimi preferencjami i kwalifikacjami. Warto zwrócić uwagę, że dział "Praca", mimo że funkcjonalnością wcale nie odbiega od wiodących portali tego typu, jest w 100 procentach bezpłatny - czego nie można powiedzieć o wielu portalach, które pomagają w szukaniu pracy. Kolejnym praktycznym narzędziem na portalu Biznes-Klasa.pl są "Darmowe ogłoszenia". Każda firma może zamieścić tu dowolną ilość ofert dotyczących swojej działalności. Tym rozwiązaniem powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którym zależy na prezentacji oferty swojej firmy, produktów i usług. Teraz mogą umieścić każde, nawet najbardziej szczegółowe ogłoszenie dotyczące ich przedsiębiorstwa. Liczba ogłoszeń, które można dodać, jest nieograniczona. Do najbardziej ciekawych opcji należy też "Organizator Spotkań". Jak sama nazwa wskazuje, ułatwia on zorganizowanie spotkań ze swoimi znajomymi. Wystarczy wybrać odpowiadający termin oraz osoby, do których ma dotrzeć wiadomość o planowanym spotkaniu. One odpowiadają, które terminy im pasują. "Organizator Spotkań" wskazuje dokładną datę, która pasuje wszystkim zaproszonym osobom. To, kto odpowiedział na zaproszenie, można sprawdzić na stronie głównej spotkań. Z kolei w dziale "Wydarzenia" na portalu Biznes-Klasa.pl każdy może zamieścić informację o wydarzeniach związanych z biznesem, które odbędą się w okolicy, a warto polecić je innym użytkownikom Biznes-Klasy. Wyszukiwarka pokazuje zaproszenia na takie wydarzenia, m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, spotkania biznesowe. Można tu przeczytać m.in. o celu spotkania, adresatach, organizatorze i programie. W wyszukiwarce można też wybrać opcję przeglądania wydarzeń z wybranego miasta lub województwa. Od niedawna Biznes-Klasa.pl ma też nowy design. W nowej szacie strony są bardziej dopracowane pod względem graficznym. Pojawiło się też wiele nowych i atrakcyjnie wizualnych elementów. Zmiany dotyczą także kolorystyki. Generalnie portal jest teraz bardziej przyjazny dla oka, bardziej przejrzysty - a przez to bardziej praktyczny. Jedną z najważniejszych zmian, której nie widać, jest zupełnie nowy silnik. Jego wprowadzenie znacznie podwyższyło standardy bezpieczeństwa Biznes-Klasy. Światowymi liderami wśród serwisów społecznościowych są MySpace i Facebook. W MySpace.com każdy dostaje osobisty profil, a wraz z nim narzędzia do grupowania i dzielenia się plikami - chodzi tu m.in. o zdjęcia, muzykę, teledyski, filmy, dokumenty. Każdy użytkownik może też prowadzić własnego bloga. Jednak MySpace.com przyciąga użytkowników przede wszystkim muzyką. Każdy artysta może utworzyć tu profil oraz zamieszczać swoje utwory i teledyski. Użytkownicy nie mają problemu ze znalezieniem swoich ulubionych wykonawców, ponieważ MySpace.com jest podzielony według gatunków muzycznych. Osoby zarejestrowane na serwisie mogą też kupować nagrania - cenę określają sami artyści. Na MySpace.com zarejestrowanych jest dużo prawdziwych profili gwiazd muzyki, które zamieszczają tam swoją twórczość. Facebook w pierwszej chwili wydaje się standardowym serwisem - oprócz opisu użytkownika można na niż zamieścić informacje o swojej szkole, fotografie, jak też dodawać znajomych i kontaktować się z nimi. Jednak od innych portali różni się aplikacjami, które można podłączyć do profilu - chodzi o wiadomości, zdjęcia i filmiki. Facebook na bieżąco pokazuje zmiany wprowadzane na profilach przez znajomych - co ważne, można na nie od razu reagować i komentować. Bardzo ciekawą opcją na portalu są też niestandardowe sondy zamieszczane przez administratorów. Zdecydowanym liderem w Polsce jest Nasza-Klasa.pl, która istnieje od listopada 2006 roku. Każdy osoba może tu znaleźć znajomych ze szkolnych lat. Oprócz założenia profilu użytkownik może m.in. przyłączać się do klas i szkół, w których się uczył, zapraszać znajomych oraz zamieszczać zdjęcia i wiadomości. Szczyt popularności Naszej-Klasy to przełom lat 2007/2008, kiedy informacje o istnieniu portalu ukazały się w największych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz na rynku prasowym. Powstała swoista moda na Naszą-Klasę. Socjologowie z jednej strony mówili o fenomenie, a z drugiej tłumaczyli to społeczną naturą człowieka, jego wrodzonym dążeniu do bycia w grupie i ciekawości losami pozostałych członków grupy. Jak wskazały badania "Never Ending Friending" przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, serwisy społecznościowe w życiu internautów stały się najbardziej atrakcyjnym medium. Świadczą o tym choćby odpowiedzi na pytanie "Jeśli miałbyś wolne 15 minut, którą z poniższych rzeczy byś zrobił?". Najwięcej ankietowanych wybrało odpowiedź "Przeglądanie serwisów społecznościowych". Do wyboru były też takie opcje, jak rozmowa przez telefon komórkowy, oglądanie telewizji, przeglądanie internetu czy gry wideo. W ramach tego samego badania 70 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nigdy nie nudzi się na serwisach społecznościowych, a 45 proc., że dzięki nim ich życie stało się bardziej ekscytujące. I jeszcze jeden ważny wynik, tym razem dotyczący sfery biznesowej - 40 proc. badanych przyznało, że dzięki serwisowi odkryli marki i produkty, które potem bardzo polubili. Jeszcze raz potwierdza się, że jest to znakomite narzędzie dla firm, które mogą wykorzystywać serwisy na potrzeby kampanii reklamowej w formie ogłoszeń. A ponieważ internet funkcjonuje w skali globalnej, serwisy ułatwiają promocję i kontakty na całym świecie. Portale społecznościowe, takie jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl przeżywają swój rozkwit. Są tanią i skuteczną formą promocji - jednak polskie firmy wciąż wykorzystują je w niewielkim stopniu, nie dostrzegając wielu korzyści z obecności na społecznościówkach. A przecież, jak podaje eMarketer, jedna trzecia internautów bardziej ufa swoim znajomym z sieci niż internetowym reklamom i sprzedawcom. Może więc lepiej - zamiast stać z boku - korzystać z portali społecznościowych, aby działały na naszą korzyść? Odpowiedź jest właściwie oczywista. Facebook.com, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl dają użytkownikom ogromne możliwości.